Geloofwaardig opvoeden

Welkom op de website van Geloofwaardig Opvoeden, een samenwerking tussen het Landelijk Contact Jeugdwerk, twee scholen en de kerken in Sliedrecht en Papendrecht. De avonden zijn bedoeld voor de ouders van deze scholen, als toerusting in de geloofsopvoeding van hun kinderen.

De avonden worden gehouden op de Johannes Calvijnschool, Scheldelaan 15 te Sliedrecht. Om 19:30 uur inloop met koffie; aanvang 19:45 uur.


6e avond – ‘Het christelijke gezin in de seculiere wereld’

LET OP: Deze avond is verzet naar het voorjaar van 2020.

Er komt vandaag de dag veel op ons en onze kinderen af. Wat is een goede manier om staande te blijven in deze seculiere wereld? Hoe doe je dat als gezin en hoe leer je het je kinderen? Kunnen we onze kinderen weerbaar maken, en welke antwoorden leren we hen te geven op vragen van buitenaf? Is het mogelijk de tijdgeest te doorzien? En kunnen we ons eigenlijk wel wapenen tegen alle wereldse invloeden? Wat zijn de mogelijkheden om samen op te trekken?

Dat willen we samen ontdekken op deze 6e avond van ‘Geloofwaardig opvoeden’. Drs. Els van Dijk zal met ons in de lezing stil staan bij de plaats en taak van het christelijke gezin in de seculiere wereld.

Na de pauze kunt u deelnemen aan één van de workshops. Deze belichten elk een ander aspect van het thema en worden op een heel praktische manier uitgewerkt.

Klik hier voor het programma van deze avond
Klik hier voor meer informatie over de workshops


Terugblik en evaluatie

5e avond – 21 mei 2019: ‘Gezag en gezin’ – dr. R. Toes


4e avond – 6 november 2018: ‘Seksuele opvoeding in gezin, school en kerk’ – mw. S. Brons


3e avond – 15 mei 2018: ‘Spreken met je kinderen over het geloof’ – dhr. L. Snoek


2e avond – 24 oktober 2017: ‘Sociale media’ – dhr. G. Bouw


1e avond – 10 mei 2017: ‘Bidden en Bijbellezen’ – ds. K.J. Kaptein


Deelnemende scholen

Over ‘Geloofwaardigopvoeden.nl’

Geloofwaardigopvoeden.nl is een platform binnen de opvoedacademie van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).