Geloofwaardig opvoeden

Welkom op de website van Geloofwaardig Opvoeden, een samenwerking tussen het Landelijk Contact Jeugdwerk, drie scholen en de kerken in Sliedrecht en Papendrecht. De avonden zijn bedoeld voor de ouders van deze scholen, als toerusting in de geloofsopvoeding van hun kinderen.

Geplande avonden:

  • D.V. 15 oktober 2019 – Het christelijke gezin in een seculiere wereld – drs. Els van Dijk

Ongeveer drie tot vier weken voor de avond kunt u meer informatie over de avond vinden en kunt u zich aanmelden.

De avonden worden gehouden op de Johannes Calvijnschool, Scheldelaan 15 te Sliedrecht. Om 19:30 uur inloop met koffie; aanvang 19:45 uur.


Terugblik en evaluatie

5e avond – 21 mei 2019: ‘Gezag en gezin’ – dr. R. Toes


4e avond – 6 november 2018: ‘Seksuele opvoeding in gezin, school en kerk’ – mw. S. Brons


3e avond – 15 mei 2018: ‘Spreken met je kinderen over het geloof’ – dhr. L. Snoek


2e avond – 24 oktober 2017: ‘Sociale media’ – dhr. G. Bouw


1e avond – 10 mei 2017: ‘Bidden en Bijbellezen’ – ds. K.J. Kaptein


Deelnemende scholen

Over ‘Geloofwaardigopvoeden.nl’

Geloofwaardigopvoeden.nl is een platform binnen de opvoedacademie van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).