Geloofwaardig opvoeden

Welkom op de website van Geloofwaardig Opvoeden, een samenwerking tussen het Landelijk Contact Jeugdwerk, drie scholen en de kerken in Sliedrecht en Papendrecht. De avonden zijn bedoeld voor de ouders van deze scholen, als toerusting in de geloofsopvoeding van hun kinderen.

Geplande avonden:

  • D.V. 21 mei 2019 – Gezag en gezin – prof. dr. M.J. Kater

Een aantal weken voor de aanvang van een avond kunt u de informatie over de workshops verwachten en wordt de inschrijving geopend.

De avonden worden gehouden op de Johannes Calvijnschool, Scheldelaan 15 te Sliedrecht. Om 19:30 uur inloop met koffie; aanvang 19:45 uur.


Terugblik en evaluatie

4e avond – 6 november 2018: ‘Seksuele opvoeding in gezin, school en kerk’ – mw. S. Brons


3e avond – 15 mei 2018: ‘Spreken met je kinderen over het geloof’ – dhr. L. Snoek


2e avond – 24 oktober 2017: ‘Sociale media’ – dhr. G. Bouw


1e avond – 10 mei 2017: ‘Bidden en Bijbellezen’ – ds. K.J. Kaptein


Deelnemende scholen

Over ‘Geloofwaardigopvoeden.nl’

Geloofwaardigopvoeden.nl is een platform binnen de opvoedacademie van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).